Jiangsu Chaoli

Contact Us

Jiangsu Chaoli Electric Co., Ltd. 

Address: No. 1, Xingyuan East Road, Industrial Zone, Danxian City, Jiangsu Province

Total number: 0511-86462594

Fax:0511-86462968

Sales Phone: 0511-86469888 0511-86469666 0511-86469615

E-mail: chaoli@chaoli-electric.com

Code:212321

Website: www.chaoli-electric.com